எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சிறீஸ்காந்தன் தம்பையா Premium Design

திரு சிறீஸ்காந்தன் தம்பையா

Born 26/01/1960 - Death 24/02/2022 வண்ணார்பண்ணை (Birth Place) சுவிஸ் Geneva (Lived Place)