எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி பஞ்சலிங்கம் தவமணி Premium Design

திருமதி பஞ்சலிங்கம் தவமணி

Born 24/01/1938 - Death 19/02/2022 யாழ். சங்கரத்தை (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)