எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு விஜயரட்ண சதிஸ்குமார் Premium Design

திரு விஜயரட்ண சதிஸ்குமார்

Born 21/09/1973 - Death 17/02/2022 கொக்குவில் (Birth Place) பிரான்ஸ் (Lived Place)