எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு சின்னையா குலேந்திரன் Premium Design

திரு சின்னையா குலேந்திரன்

Born 04/07/1970 - Death 19/02/2022 நெடுங்கேணி (Birth Place) உரும்பிராய் கிழக்கு (Lived Place)