எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி இராஜேஸ்வரி செல்வராஜா Premium Design

திருமதி இராஜேஸ்வரி செல்வராஜா

Born 25/11/1964 - Death 19/02/2022 காரைநகர் (Birth Place) தாவடி (Lived Place)