எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி துரைசாமி இராசம்மா Premium Design

திருமதி துரைசாமி இராசம்மா

Born 15/01/1927 - Death 19/02/2022 சிறுப்பிட்டி (Birth Place) சிறுப்பிட்டி (Lived Place)