எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திரு. பாலசிங்கம் சிங்கராசா

திரு. பாலசிங்கம் சிங்கராசா

Born 26/07/1967 - Death 18/03/2020 மயிலியதனை (Birth Place) அவுஸ்திரேலியா (Lived Place)