எழுதிச்செல்லும் விதியின் கை எழுதிக்கொண்டே செல்கிறது அழுத கண்ணீர் தொட்டதனை அழித்து எழுத வல்லோமோ?

மரண அறிவித்தல்

திருமதி உலகராஜா இந்திராதேவி Premium Design

திருமதி உலகராஜா இந்திராதேவி

Born 17/09/1948 - Death 05/02/2022 வல்வெட்டி (Birth Place) பிரான்ஸ் Sevran (Lived Place)